Koronavírus (COVID-19) információk

 

Az idősek, a betegek, a hátrányos helyzetben élők érdekében! – Gyűjtést indít a Baptista Szeretetszolgálat

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai a koronavírus járvány idején fokozott erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy csökkentsék az idősekre, betegekre, a hátrányos léthelyzetben lévőkre leselkedő veszélyt. Intézményeinkben elrendeltük a szükséges óvintézkedéseket, és folytatjuk azok támogatását, akiknek a járvány most egy további sorscsapást jelent nélkülözéseik közepette.


A Baptista Szeretetszolgálat ezekben a napokban elsősorban az idősekre és a krónikus betegséggel küzdők családjára, valamint a kistelepüléseken hátrányos helyzetben élőkre figyel, számukra indít gyűjtést azok között, akik az adományozást jószándékkal megtehetik. Támogatása nyomán digitális eszközökkel is kívánjuk segíteni a kistelepüléseken zajló távoktatást. Kérjük, segítsen Ön is, hogy erőfeszítéseink ne legyenek hiábavalóak, hogy mi is segíthessünk!


Támogatását a Baptista Szeretetszolgálat 10918001-00000061-69770006 számlaszámán „Koronavírus” közleménnyel fogadjuk.

 

Ha online szeretne adományozni, azt IDE kattintva teheti meg.

 

Kedves Szülők!

 

Megszületett a várt rendelet, mely meghatározza a június 2-tól érvényes iskolai szabályokat, lehetőségeket. (A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről)

 Ennek értelmében:

-        Az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek. Tehát a hátralevő 3 hétben az eddigi rend szerint küldjük a heti feladatokat a Mozanaplón keresztül. A gyerekek kötelessége továbbra is a feladatok megoldása, visszaküldése. Ebben nincs változás!

-        2020. június 2-tól esetlegesen kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. Sajnos a „kiscsoport” létszámát nem határozták meg, de más rendelet szerint ez 5 főt jelent. Ebből fakadóan osztályszintű foglalkozások nem szervezhetők. Az esetlegesen megszervezésre kerülő felzárkóztató foglalkozásokról, az azon való részvétel feltételeiről 2020. június 2-ig tájékoztatni fogom Önöket. 

-        2020. június 2. és 2020. június 26. között szülői igény szerint az iskolák kötelesek megszervezni a tanulók felügyeletét, így természetesen mi is. A kiscsoportos gyermekfelügyeletre való tekintettel ez elsősorban azokra a diákokra vonatkozik, akiknek a szülei nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet. Az iskolai  felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. A tervezett felügyelet reggel 8 órától 16 óráig tart majd.

-        A más településről iskolánkba járó diákok, ha a saját intézményünkben nem tudnak tanulófelügyeletben részt venni, akkor felügyeletük ellátását a lakóhelyük szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

-        2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint kell biztosítanunk. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítanunk.

Korábbi rendeletek értelmében hagyományos ballagás és tanévzáró nem rendezhető az iskolákban. E hagyományos ünnepségeink e tanévi megrendezéséről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk Önöket.

Az osztályozó vizsgát tenni köteles diákokat és szüleiket a vizsgák időpontjáról, a szükséges egyéb tudnivalókról 2020. május 28-ig levélben tájékoztatni fogjuk.

A jelenlegi helyzet, a bizonytalanság ellenére táborokat is tervezünk a nyárra. A táborokról, a jelentkezés módjáról, a felmerülő költségekről legkésőbb a Mozanaplón és a honlapunkon keresztül 2020. június 3-ig tájékoztatni fogjuk a szülőket.

Az esetleges gyermekfelügyeleti, valamint étkezési igénnyel kapcsolatban felmérést készítünk. Erről 2020. május 24-én, vasárnap délután a Mozanaplóban tájékoztatni fogom Önöket, de a felmérést osztályonként az osztályfőnökök fogják elvégezni, az igényeket összegyűjteni.

Kedves Szülők!

Kérem, hogy a rendkívül helyzetre való tekintettel tartsák be a felmérésekben kiírásra kerülő rövid határidőket!

Kérem, kérjük, hogy beteg, légúti problémával küzdő gyermeket semmilyen körülmények között ne engedjenek, ne küldjenek iskolába, se felügyeletre, se felzárkóztató foglalkozásra! Ez mindannyiunk érdeke! Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Egyúttal köszönöm eddigi „pedagógusi” munkájukat! Türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok Mindenkinek! Biztatásul fogadják szeretettel a neten keringő kisfilm iskolánkra aktualizált változatát! (A film ma estétől a honlapon - http://seregelyes.baptistaoktatas.hu/videok, és iskolánk facebook oldalán tekinthető meg.)

Seregélyes, 2020.május 23.

                                                                                  Sajtos József

                                                                                      igazgató

 

 

Távoktatás