Seregélyesi Baptista Általános Iskola

 közzétételi lista 2017.

Pedagógusok

     

sorszám

pedagógus

végzettség

szakképzettség

1.

pedagógus -  1

egyetem

magyar

2.

pedagógus  - 2

főiskola

testnevelés, angol

3.

pedagógus  - 3

főiskola

magyar, történelem

4.

pedagógus  - 4

egyetem

földrajz

5.

pedagógus -  5

főiskola

testnevelés, rajz, földrajz

6.

pedagógus  - 6

főiskola

magyar, történelem

7.

pedagógus  - 7

főiskola

matematika, német

8.

pedagógus  - 8

főiskola

tanító, ének

9.

pedagógus  - 9

főiskola

magyar, történelem

10.

pedagógus  -10

főiskola

testnevelés

11.

pedagógus  -11

főiskola

földrajz, biológia, kémia

12.

pedagógus - 12

főiskola

német

13.

pedagógus - 13

főiskola

fizika

14.

pedagógus  -14

főiskola

tanító, informatika

15.

pedagógus  -15

főiskola

műszaki tanár

16.

pedagógus  -16

főiskola

angol

17.

pedagógus  -17

főiskola

angol, német

18.

pedagógus  -18

főiskola

tanító

19.

pedagógus  -19

főiskola

tanító

20.

pedagógus - 20

főiskola

tanító, technika

21.

pedagógus - 21

főiskola

tanító

22.

pedagógus - 22

főiskola

tanító

23.

pedagógus - 23

főiskola

tanító

24.

pedagógus - 24

főiskola

tanító, fejlesztő pedagógus

25.

pedagógus - 25

főiskola

tanító

26.

pedagógus - 26

főiskola

gyógypedagógus

27.

pedagógus - 27

főiskola

óvodapedagógus

28.

pedagógus - 28

főiskola

óvodapedagógus

29.

pedagógus - 29

egyetem

tanító

30.

pedagógus - 30

főiskola

tanító

31.

pedagógus - 31

főiskola

tanító, fejlesztő pedagógus

32.

pedagógus - 32

főiskola

gyógypedagógus

 

oktató-nevelő munkát segítők

   
       

sorszám

dolgozók

végzettség

szakképzettség

1.

dolgozó - 1

érettségi

irodai asszisztens

2.

dolgozó - 2

érettségi

ped. assz., gyógypedagógiai a.

3.

dolgozó - 3

érettségi

 

4.

dolgozó - 4

érettségi

vállati könyvelő, tervező, statisztikus

5.

dolgozó - 5

érettségi

képesített könyvelő, pénzügyi ügyintéző

6.

dolgozó - 6

szakmunkás

karbantartó, képkezelő, kazánfűtő

7.

dolgozó - 7

érettségi

élelmiszer analitika

8.

dolgozó - 8

8 általános

 

 

 

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma 2017. október 1.

osztály

létszám

1.a

17

1.b

18

2.a

18

2.b

18

3.a

24

3.b

24

4.a

24

5.a

26

5.b

26

6.a

21

6.b

20

7.a

19

7.b

19

8.a

17

8.b

16

 

Művészeti tagozat létszámai:

Néptánc: 26 fő

Képző: 10 fő

Dráma: 17 fő

Gitár: 3 fő

Zongora: 6 fő

Furulya : 5 fő

Trombita: 1fő

A sárosdi telephelyen 13 fő zongorista diák tanul.

Továbbtanulási mutatók

2016/2017.

Iskolatípus

továbbtanulók száma

gimnázium

4

szakgimnázium

25

szakközépiskola

15

szakiskola

1

 

 

összesen:

45

 

 

 

 

 

2015/2016.

Iskolatípus

továbbtanulók száma

gimnázium

4

szakközépiskola

22

szakiskola

16

 

 

összesen:

42

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

2013/2014.: 6 fő, ebből 2 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt

2014/2015.: 8 fő, ebből 1 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt

2015/2016.: 7 fő

2016/2017.: 8 fő, ebből 3 fő eredményesen végzett, de szülői kérésre ismételt

 

Országos kompetenciamérés eredményei

2013.  matematika

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény(megbízhatósági tartomány)

A telephelyen

Országos

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Matematika

6

1423(1380-1469)

1489(1488,1490

Községi ált.isk.

1436(1434,1438)

Nagy községek

1448(1444,1451)

8

1611(1566,1652)

1620(1620,1622)

Községi ált.isk

1558(1556,1560)

Nagy községek

1574(1570,1579)

Szövegértés

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény

A telephelyen

Országosan

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Szövegértés

 

6.

1439

1497

Községi isk.

1428

Nagyközs.ált. isk.

1452

8.

1642

1555

Községi ált. isk.

1493

Nagyközs.ált. isk.

1514

 

2014. matematika

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény(megbízhatósági tartomány)

A telephelyen

Országos

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Matematika

6

1446

1491

Községi ált.isk.

1459

Nagy községek

1453

8

1525

1617

Községi ált.isk

1570

Nagy községek

1578

Szövegértés

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény

A telephelyen

Országosan

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Szövegértés

 

6.

1456

1481

Községi isk.

1430

Nagyköz.

1441

8.

1466

1557

Községi isk.

1497

Nagyköz.

1510

 

2015. matematika

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény(megbízhatósági tartomány)

A telephelyen

Országos

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Matematika

6

1456

1497

Községi ált.isk.

1448

Nagy községek

1455

8

1532

1616

Községi ált.isk

1555

Nagy községek

1564

 

Szövegértés

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény

A telephelyen

Országosan

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Szövegértés

 

6.

1529

1488

Közs.ált. isk.

1424

Nagyköz.

1441

8.

1525

1567

Közs. ált. isk.

1494

 

Nagyköz.

1509

 

2016. matematika

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény(megbízhatósági tartomány)

A telephelyen

Országos

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Matematika

6

1368

1486

Községi ált.isk.

1432

Nagy községek

1445

8

1520

1597

Községi ált.isk

1537

Nagy községek

1547

 

Szövegértés

Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmény

A telephelyen

Országosan

Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Szövegértés

 

6.

1333

1494

Közs.ált. isk.

1425

Nagyközs.ált. isk.

1451

8.

1510

1568

Közs. ált. isk.

1499

 

Nagyközs.ált. isk.

1516

 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Az iskola épületeit szorgalmi időben 6.00-tól 19:00-ig tartjuk nyitva. Szombaton, vasárnap, és munkaszüneti napokon az intézmény általában zárva tart. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, illetve utasítást.

Az igazgató vagy az iskolavezetés egyik tagja a tanítás megkezdésétől 16 óráig az iskolában tartózkodik.

A vezetők távolléte esetén - a vezetői felelősség átruházásával – az adott programért felelős pedagógusok felelnek a rendért, a tanulók biztonságáért.

 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Választható foglalkozások:

Napközi otthon, tanulószoba

A napközi otthon célja: az általános iskolai nevelés-oktatás céljának megvalósítása; a családi nevelés részbeni pótlása; szocializáció és a pozitív irányú személyiségformálás; gyermekvédelmi és szociális funkció betöltése

Feladata: értelmi nevelés; hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése; tanulási zavarok megoldása; tanulmányi előmenetel segítése; az ismeretek felhasználása és alkalmazása; az aktivitás és kreativitás erősítése; erkölcsi nevelés; a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés; egészséges életmód megalapozása

A szabadidő eltöltésének fő irányai, tartalmi lehetőségei

• Aktív tanulás - művelődés – szakkörök, versenyek, pályázatok, művészeti tevékenységek

• Passzív művészeti és tudományos művelődés – múzeumok, színházak, mozik, hangversenyek rendszeres látogatása; ismeretterjesztő előadások meghallgatása

• Sportolási és testedzési alkalmak – természetjárás, táborozás, turizmus

• Társas együttlétek – klubdélutánok

• Speciális órák – nyelvtanulás; ének- és hangszertanulás; olvasás; zenehallgatás; társasjátékok; rajzolás; internet; könyvtárlátogatás; kreatív hobbitevékenységek

Differenciálás a napközi otthoni tanulási tevékenységben

• A tanulást meghatározó egyéni képességek – általános intellektuális fejlettségi szint; alapképességek, alapkészségek szintje; a cselekvés képessége

• A tanulók munkaképességének színvonala – a tanulók önálló munkájának szintje; az önellenőrző képesség szintje; a tanulás tempója, módszerei; a nehézségekhez való hozzáállás; a tanulók égészségi és érzelmi állapota

• A tanulók motiválása

• Differenciálás a tanulási folyamatban

A napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra lehetőleg minden jelentkezőt felveszünk, ezzel biztosítjuk a tanuló 16 óráig történő iskolai részvételét.

Szakkör, sportkör

Célja: a tehetséggondozás, a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítése, az önálló ismeretszerzés képességének növelése

Az adott tanítási évben a lehetőségek és a létszám függvényében döntünk az indítható szakkörökről.

Hagyományos szakkörök: sport, sakk, nyelvi (angol, német), elsősegély-nyújtó

A szakkörökbe az iskola tanulói közül bárki jelentkezhet, minimális létszám 14 fő.

 

Versenyfelkészítő

Célja: egy-egy szaktárgyhoz, műveltségterülethez kapcsolóan felkészíteni, fejleszteni a tanulókat.

Iskolánkban komoly hagyományai vannak a különböző tanulmányi versenyeknek, az ezeken való részvételnek.

A felkészítés kiscsoportban folyik (1-4 fő), a résztvevők a pedagógusok javaslata alapján kerülnek kiválasztásra.

Középiskolai előkészítő

Célja: minél hatékonyabban felkészíteni 8. osztályos tanulóinkat a középiskolai központi felvételire, a szóbeli elbeszélgetésekre.

A lexikális tudás helyett a kompetenciafejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.

Középiskolai előkészítőt magyar és matematika tantárgyakból tartunk.

Alapfokú művészetoktatás

A művészeti nevelés-oktatásnak legfontosabb célkitűzése, hogy a művészeti nevelés sajátos lehetőségeivel, eszközeivel, konkrét művelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív, és kulturált embereket neveljünk.

Felvételhez nem kötjük a részvételt, korlátot csak a törvényi szabályozás ad.

A tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, illetve, ha az a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni, amennyiben erről a tényről - a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét tájékoztatták. A szülőnek vagy, ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, bevésését, alkalmazását szolgálja.

Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és egyéni munkatempó kialakítására, valamint az eltérő szociális háttérből (HH-s, HHH-s tanulók) adódó elmaradások kompenzálásához.

A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a tanuló fokozatosan válik az ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé.

Az egyéni tanulási stíluson túl kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét.

Szóbeli és írásbeli házi feladatok elvei:

- eredményessége szempontjából szükséges az órán a megfelelő előkészítés, a kijelölt feladatok értelmezése

- a mindennapi tananyagon alapuljon, egyértelmű, önállóan megoldható legyen

- a ténye a füzetben vagy a könyvben/munkafüzetben rögzítésre kerüljön

- az egységes feladatkijelölésnél az osztály átlagszintjét vesszük figyelembe, de törekednünk kell képesség szerint differenciált feladatok adására is

- a szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya

Az otthoni írásbeli házi feladat adásának korlátai

• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgynál.

• A napi felkészülés otthoni (napközi, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

• 1-8. évfolyamokon a tanulók hétvégére, tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot a szokásos, egyik óráról a másikra esedékes feladatokon túl.

 

Témazáró dolgozatok:

A témazáró dolgozatokon, feladatlapokon egyértelműen kell jelölni, hogyan viszonyul az elért teljesítmény a maximális teljesítményhez. /százalékos eredmény vagy képlet alkalmazása/.

A tanulók a kijavított és kézhez kapott írásbeli munkákban lévő hibákat nevelői segítséggel korrigálják, javítják.

A dolgozatírást követő javítás, megbeszélés során a nevelő útmutatást ad a hiányosságok pótlásához.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók írásbeli munkáit a szülők is megtekinthessék

(fogadóóra, szülői értekezlet).

A tanulók osztályzattal történő értékelésénél a jegyek az e-naplóban meghatározott színnel kerülnek beírásra.

A dolgozatírás korlátai:

A tanulók túlterhelésének megakadályozása érdekében egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak a tanulók.

3-nál több írásbeli számonkérést nem tervezhetünk egy tanítási napra.

A dolgozatok írásának időpontjával kapcsolatban az egy osztályban tanító pedagógusok működjenek együtt, figyelembe véve a tanulók jelzéseit is.

A dolgozatok értékelésénél figyelembe kell venni a szakértői bizottság által javasolt, és igazgatói határozattal engedélyezett könnyítéseket.

Felmérő és témazáró dolgozatok esetében legkésőbb a beszámoltatás előtt 2 tanítási órával közöljük a tanulókkal a dolgozatírás időpontját, megadjuk a felkészüléshez szükséges információkat. (e-napló)

A dolgozatokat a nevelő 2 héten belül kijavítja, értékeli.

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és folyamonkénti követelményei

Házirend – 1. sz. melléklete

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

Az iskola minden tanulót felvesz, aki rendelkezik a településen állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakcímmel.

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele /Köznevelési Törvény 45.§ 2./, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Indokolt esetben legkésőbb az azt követő évben válik tankötelessé. Amennyiben egy év letelte után az óvodavezető úgy dönt, hogy a gyermek még mindig nem érett az iskolakezdésre, a szakértői bizottság véleményét ki kell kérni.

Tankötelezetté válhat a gyermek a szülő, gondozó, törvényes képviselő kérelmére abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét december 31-ig. betölti.

Az első osztályosok beíratására a jogszabályban meghatározott időben van lehetőség.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 • a gyermek lakcímkártyáját,
 • a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt,
 • a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményt /ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta),
 • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
 • a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját
 • áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét

A tanuló az iskolával- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogok gyakorlása az első tanév megkezdésekor jön létre.

A 2-8.osztályba történő felvételnél be kell mutatni:

 • a tanuló anyakönyvi kivonatát,
 • a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
 • a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét,
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • előző iskola által kiadott iskolaváltoztatási igazolást,
 • áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat, bizonyítvány magyar nyelvű fordítását és a szülők letelepedési engedélyét.

A 2-8.évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolában – a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti.

 Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Külföldi iskolai bizonyítvánnyal rendelkező tanulót, ha anyanyelve magyar, az iskola megfelelő évfolyamára veheti fel. Amennyiben a külföldi iskola követelményrendszere jelentősen eltér intézményünkétől, a diákot különbözeti, osztályozó vizsga letételére kötelezhetjük. Azonban ha a tanuló nem beszéli a magyar nyelvet, akkor az iskola igazgatója abba az évfolyamba veszi fel, melyről a tanulónak hazájában bizonyítványa van.

Ha a körzeten kívüli tanuló a 2-8.évfolyamra jelentkezik és tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskola tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait az iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt értesíteni kell.

A felvételi eljárás különös szabályai:

A köznevelési törvény szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárásban a HHH-s gyerekeket.

Az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élvez a baptista felekezetű családból érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanuló.

A beiratkozásra meghatározott idő:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. §

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

 

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Tájékoztató az étkezés igényléséről és a térítési díjak, illetve tandíjak befizetéséről

Tisztelt Szülők!

Amennyiben gyermekének 2017. szeptember 1-tol igényt tart közétkeztetésre, kérem, hogy a

„NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSROL 2017/18. TANÉV c. nyomtatványt kitöltve, aláírva legkésőbb 2017. szeptember 6-ig az osztályfőnököknek vagy az iskola titkárságán leadni szíveskedjen.

Gyermeke a hiányzását a szülő (is) bejelentheti a lemondani kívánt napon reggel 8 óráig, személyesen vagy telefonon a 22/447-012 számon.

Amennyiben az iskolai étkezést a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, azt kérjük írásban jelezni a megszűnést megelőzően legalább 3 nappal! A nyilvántartásból csak ebben az esetben töröljük a tanulót.

Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről az iskola készpénzfizetési számlát állít ki a térítési díj befizetésével egyidejűleg.

A térítési díj elmaradása esetén ( 1 hónapon túli tartozás ) az étkezést a gyermek számára nem biztosítjuk.

Az iskolai étkezések térítési díjai:

Ebéd térítési díja 100%, 315,-Ft/nap

Ebéd térítési díja kedvezményes 50%, 157,50 Ft/nap

Háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna ) térítési díja 100%, 527,-Ft/nap

Háromszori étkezés térítési díja kedvezményes 50%, 263,50 Ft/nap

Kedvezmények:

Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján:

ingyenesen étkezhet az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vettek.

50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, a három, vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló.

Visszamenőleg kedvezményt érvényesíteni nem áll módunkban.

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell, melyet a nyomtatványhoz csatolni szíveskedjenek!

Étkezéssel kapcsolatos kérdésekkel személyesen, vagy a 22/447-012 telefonszámon érdeklődhet.

 

Tájékoztató az alapfokú művészetoktatás térítési díjáról, befizetéséről

Tisztelt Szülők!

A 2017/2018-as tanévben a fenntartó által történő térítési díj megállapítás az előző év végi, választott művészeti ágon szerzett jegyek alapján történik. E szabályok szerint a művészeti alapiskola térítési díjai a múlt évi összegekkel kerülnek kiszámításra, melyek a következőképpen alakulnak, változatlan tanszak esetén:

Zene tanszakon:

5.0-4.5 átlag osztályzat: 11.955,-Ft

4.5-4 átlag osztályzat: 14.940,-Ft

kezdő és 4-3 átlag osztályzat:17.180,-Ft

Egyéb tanszakon / dráma, néptánc, kézműves/:

5.0-4.5 átlag osztályzat: 8.425,-Ft

4.5-4 átlag osztályzat: 10.530,-Ft

kezdő és 4-3 átlag osztályzat: 12.110,-Ft

A befizetés az elmúlt évekhez hasonlóan történhet egy összegben vagy két részletben is.

Az idei tanévben is mentességet a térítési díj fizetése alól azok kaphatnak, akiknek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül vagy sajátos nevelési igényű és ezt érvényes hivatalos irattal igazolni is tudja. Ez esetben szükség van a szülői aláírásra egy összesítő listán, mellyel igazolja a mentesség jogosságát.

Az első befizetés ideje 2017. november 13-14, hétfő és kedd.

Seregélyes, 2017. szeptember 1.

Sajtos József
                  igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

országos nyelvi  mérés

 

2015.

   
     

angol

országos átlag

iskolai átlag

6. évfolyam

76%

78%

8. évfolyam

70%

67%

német

 

 

6. évfolyam

70%

76%

8. évfolyam

57%

65%

     

2016.

   

angol

országos átlag

iskolai átlag

6. évfolyam

72%

60%

8. évfolyam

60%

73%

német

 

 

6. évfolyam

70%

51%

8. évfolyam

52%

46%