Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Étkezés

Tisztelt Szülők! 

Étkezési, térítési díj befizetésének időpontjai a következők:

2019. 11. 13.   8-tól 16 óráig

2019. 11. 14.   8-tól 16 óráigTisztelt Szülők!

 

Március hónaptól az étkezés térítési díját átutalással is lehetőségük lesz fizetni!

Ennek a következő lesz a menete:

  1. Kérem, hogy aki átutalással szeretne fizetni, legyen szíves az iskola e-mail címére (seregelyes@baptistaoktatas.hu) egy levelet írni, amelyben jelzi átutalásos fizetési szándékát. Ennek határideje: 2019. március 12.

 A választott fizetési mód, a teljes tanévre rögzítésre kerül, melyen változtatni csak indokolt esetben áll módunkban.

 

  1. Erre az e-mailre válaszlevelet fog kapni, melyben tájékoztatjuk a fizetési mód berögzítéséről, valamint minden hónap elején a gyermek étkezési számlaszámáról.

 

  1. A megkapott számla sorszámot kérjük, minden hónapban az utalások „közlemény” rovatába beleírni, a gyermek nevével együtt. A kiállított átutalásos számlákat a gyerekekkel küldjük a szülőknek.

 

 

Az iskola számlaszáma: 10918001-00000070-06070000

 

Kérjük, ha bármilyen kérdésük adódna, keressék a 06/22-447-012-es telefonszámon Szaniszló Eszter ügyintézőt!

 

Seregélyes, 2019. március 7.

 

                                                                                                 Sajtos József

                                                                                                     igazgató

 

 

Kedves Szülők!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a térítési díjak befizetési rendje megváltozott. A díj befizetésére CSAK a díjfizetésre kiírt napokon van lehetőség. Kérem, ha bárkinek valamilyen problémája adódna, jelezze munkaidőben a 06/22-447012, vagy a 06/20-6152883-as telefonszámon!

Étkezési térítési díj befizetésének időpontja:

2019. február 13. szerda, 8 – 16 óra

2019. február 14. csütörtök, 8 - 16 óra

Befizetési pótnap: 2019. február 18. hétfő, 8 – 16 óra.

Kérem a fizetési határidők pontos betartást!

Szeretném felhívni az ingyenes étkezésre jogosult gyerekek szüleinek a figyelmét, hogy amennyiben gyermekük bármilyen okból nem veszi igénybe az étkezést (pl. betegség), jelezzék az iskolában. Az általuk be nem jelentett lemondás következtében az adott napokra az étkezési díjat az iskolának ki kell fizetnie a szolgáltató részére.

Seregélyes, 2019. február 11.

 

Sajtos József

igazgató

 

Tisztelt Szülők! 

Amennyiben gyermekének 2018. szeptember 3-tól igényt tart közétkeztetésre, kérem, hogy a 
„NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSRŐL 2017/18. TANÉV c. nyomtatványt kitöltve, aláírva legkésőbb 2018. szeptember 6-ig az osztályfőnököknek vagy az iskola titkárságán leadni szíveskedjen. 
Gyermeke a hiányzását a szülő (is) bejelentheti a lemondani kívánt napot megelőző reggel 8 óráig, személyesen, vagy telefonon a 22/447-012 számon. 
Amennyiben az iskolai étkezést a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, azt kérjük írásban jelezni a megszűnést megelőzően legalább 3 nappal! A nyilvántartásból csak ebben az esetben töröljük a tanulót. 
Az étkezési térítési díj befizetése havonta, előre történik. A térítési díj összegéről az iskola készpénz fizetési számlát állít ki a térítési díj befizetésével egyidejűleg. 
A térítési díj elmaradása esetén ( 1 hónapon túli tartozás ) az étkezést a gyermek számára nem biztosítjuk. 
Az iskolai étkezések térítési díjai: 
Ebéd térítési díja 100%, 445 Ft/nap 
Ebéd térítési díja kedvezményes 50%, 222,50 Ft/nap 
Háromszori étkezés ( tízórai, ebéd, uzsonna ) térítési díja 100%, 657 Ft/nap 
Háromszori étkezés térítési díja kedvezményes 50%, 328,50 Ft/nap 
Kedvezmények: 
Az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdése alapján: 
ingyenesen étkezhet az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vettek. 
50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, a három, vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló. 
Visszamenőleg kedvezményt érvényesíteni nem áll módunkban. 
A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell, melyet a nyomtatványhoz csatolni szíveskedjenek! 
Étkezéssel kapcsolatos kérdésekkel személyesen, vagy a 22/447-012 telefonszámon érdeklődhet. 

  

GALÉRIA