Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tantestület

 

 

Bakos Ilona osztálytanító

Bondor Vince tanulószoba, technik

Bozai Erika osztálytanító

Bubálik László Ferencné napközis nevelő

Demeter Marianna felsős igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom

Dravecz Dávid testnevelés

Fehér Zsuzsanna osztálytanító

Határ-Roszkopf Nóra osztálytanító

Kalocsa-Varga Ildikó napközis nevelő

Fodor Ágnes német nyelv, angol nyelv

Füredi Zsuzsanna napközis nevelő

Galamb Edit gyógypedagógus

Gelencsérné Nagy Brigitta digitális kultúra, matematika

Gerstmár Csilla angol nyelv, német nyelv

Hack-Bokros Andrea német nyelv, fejlesztő pedagógus

Horváth Emília osztálytanító

Jónás Sándor történelem, hon- és népismeret

Karkóné Lukácsy Marianna testnevelés, vizuális kultúra, kézműves, tollaslabda

Kertész Andrea német nyelv

Kovács Dániel iskolalelkész, bibliaismeret

Kovács Marianna osztálytanító

Kovács Viktória napközis nevelő, ének, testnevelés, gyermekvédelem

Kovácsné Fett Ágnes német nyelv, matematika

Kustán Karolina napközis nevelő, testnevelés, technika és tervezés

Kustán Lászlóné napközis nevelő, testnevelés

Lippainé Bihercz Ildikó osztálytanító

Luncz Flóra Fatime gyógypedagógus

Maksai Klaudia Kitti napközis nevelő, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés

Mogyorósi Gyöngyi művészeti tagozat vezetője, ének

Oláh-Molnár József osztálytanító, dráma

Oláhné Wollein Erika biológia, kémia, földrajz, természettudomány

Rapai Annabella magyar nyelv és irodalom, német nyelv, könyvtár

Sajtos József Tibor igazgató, földrajz, fizika

Sajtos József Tiborné osztálytanító

Sajtosné Kis-Bicskei Dorottya biológia, digitális kultúra

Soczó-Horváth Judit bibliaismeret, napközis nevelő

Stanicsek Szilvia magyar nyelv és irodalom, történelem

Szabó Anna alsós igazgatóhelyettes, matematika

Virág Orsolya osztálytanító
 
 
Technikai dolgozók

 
Sándorné Tenke Éva pedagógiai asszisztens
Horváth Anita pedagógiai asszisztens, napközis nevelő
Kis Tamás karbantartó
Molnár Antalné takarító
Németh Ágnes takarító
Somogyi Jánosné takarító
Szabó Józsefné takarító
Horváth Zoltán udvaros
Petrovics Józsefné portás
Preszter Áron rendszergazda
Szabó Zsuzsanna gazdasági ügyintéző
Szaniszló Eszter iskolatitkár
Veress Miklósné gazdasági ügyintéző
 
 
Művészeti oktatók

Izinger Attila zongora
Marton János néptánc oktató
Németh Miklós gitár
Acsai Gábor trombita
Wasztl János Pál szolfézs
Nagy Imola citera szakkör
Tárnok Ákos népi furulya szakkör
Dobozi Dezső dob szakkör