Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Szenczy Sándor alapító elnök emeritus 1965-2022

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!


Szomorú hírre ébredtünk ma reggel. Elhunyt Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat alapítója, egykori vezetője. Sokat tett iskolánk 2012-es sikeres fenntartóváltásáért. Ha Ő nincs, ma vagy csak alsó tagozat, vagy még az sincs Seregélyesen. Gondoljunk rá hálával, szeretettel!


Sajtos József

 

 

Teremtőjéhez költözött Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat alapító elnöke


Szenczy Sándor baptista lelkipásztor, a Baptista Szeretetszolgálat emeritus elnöke és alapítója 1965-ben született Sajószentpéteren. Megtérése és tanulmányainak elvégzése után számos gyülekezet születéséhez járult hozzá 1994 óta. 26 éve hozta létre a magyar Baptista Szeretetszolgálatot, amely egy özvegyasszonytól kapott 5000 forint összegű első adománnyal indult és vezetése alatt több kontinensen dolgozó, több ezer munkatársat és önkéntest foglalkoztató karitatív szervezetté nőtt, tizennyolcezer ellátottat gondozó és tizennégyezer diákot oktató országos szociális és oktatási intézményfenntartó lett. Kiemelkedő szerepe volt a magyarországi adományozási kultúra megteremtésében, többek között a Cipősdoboz Akció és a Fogadj Örökbe! gyermektámogatási programok révén. Hivatása során természeti katasztrófák és háborúk helyszínein járva teljesítette küldetését, megteremtette és biztosította egy olyan humanitárius szervezet működésének feltételeit, amely munkájának túlnyomó többségét ma a magyarországi rászorultak érdekében végzi. Életét embertársainak szeretete és hitének szolgálata határozta meg, mindig azt vallotta, hogy ő és az általa létrehozott szervezet Istennek szolgál, és ő csak követi az égi útmutatást. A számos rangos elismerés mellett 2015-ben Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Szenczy Sándor betölthetetlen űrt hagy maga után, akinek rászorultak milliói köszönhetik világszerte sorsuk jobbra fordulását. Szellemiségének és munkásságának örökségét a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai viszik tovább.
A megemlékezés eseményéről a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást.


 

Sokan ismerték, szerették, tisztelték, mert ott volt, ahol a baj volt és segített az embereknek, akik szükségben voltak. Testi és lelki segítséget adott. Adott abból, amije volt. Volt, hogy autóját adta oda, akinek arra volt szüksége. Seregélyesnek iskolára és óvodára volt szüksége, mert 2011-ben olyan helyzet állt elő, hogy külső segítséggel maradtak fent a Seregélyes régi és nagy múltú intézményei.

Ebben segített Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat alapító elnöke. Neki köszönhetjük, hogy most azóta is és most is van felső tagozatunk, tornatermünk, művészeti tagozatunk és még sorolhatnám a sok angol és német tábort, kapcsolatot, élményt amit rajta keresztül kaptunk. Sok más baptista fenntartású iskolával alakult ki testvéri kapcsolat is. Mind a vezetők, de a tanárok is élvezik azt a lehetőséget. A Baptista Szeretetszolgálat sok más területen is napi szinten segíti a rászoruló embereket, szociális, oktatási és segélyezési szektorban Magyarország egyik legnagyobb szeretetszolgálata. Nagy szó, de mindenért Istené a dicsőség, mert 5000 forint adományból indult el 1996-ban Sándor vezetésével és fejlődött milliárdos forgalmú kiemelten közhasznú alapítvánnyá. Sándor álmodott és sokan mellé álltak az álmok megvalósításában. Sándor akkor is álmodott és hitt, amikor nem állt mellé senki és így kilépve a csónakból sokszor vízen járt, mint Péter a bibliai történetben. Azért nem süllyedt el, mert Jézusba bízva járta a járatlan utakat.

Sok mindent írhatnék még, de most csak szeretnénk megemlékezni róla, tisztelegve munkája, szolgálata előtt!

Szeretnénk kifejezni szeretetünket, hálánkat a Szenczy család felé is akik nagy támogatói Sándornak, szeretünk benneteket is! Isten vigasztaljon titeket és adjon békességet.

Seregélyesi Baptista Általános Iskola nevében

Kovács Dániel iskolalelkész

 

LÉPJ KI A CSÓNAKBÓL!

emlékezés Szenczy Sándorra     

 

A Baptista Szeretetszolgálat alapító elnökének életét az emberek szeretete és Istenbe vetett radikális hite határozta meg. 

Önfeláldozó szolgálatán keresztül milliók sorsa fordult jobbra Magyarországon és szerte a világon. A hozzá közel állók újra és újra megtapasztalták, hogy Istentől kapott látásai nyomán a lehetetlen is lehetségessé válik. Lelkészként, vezetőként és igehirdetőként ezrekre volt hatással. Adjunk hálát Sándor életéért és búcsúzzunk el Tőle együtt! Rövid üzenet vagy fotó formájában hozott személyes emlékeinket a helyszínre érkezéskor egy hálafalon helyezhetjük el.

 

A megemlékezésre mindenkit szeretettel vár a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyarországi Baptista Egyház. 

 

Ideje:                2022. június 8. 17.00

Helyszíne:         ELTE Lágymányosi Campus, Gömb Aula (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A-C) 

 

Virág helyett küldött adományával a Sándor által elkezdett missziót támogatja. Átutalását “Szenczy” közleménnyel várjuk az UniCredit 10918001-00000061-69770006 és az OTP Bank 11736082-20054403-00000000 számlaszámokra valamint a www.baptistasegely.hu/adomanyozas felületen.